129830

Izsludināts ERASMUS+ mobilitāšu braucienu konkurss Rīgas Baleta skolā
11.09.2023


Līdz 22. septembrim plkst. 12:00 gaidīsim izglītojamo pieteikumus mobilitāšu braucienam MIKC "Nacionālā Mākslu vidusskola" ERASMUS+ mācību mobilitāšu projektā (Nr. 2023-1-LV01-KA121-VET-000131009):

 

Mobilitātes laiks, skola: 2023. gada 8. oktobris – 22. oktobris – Lietuvas Nacionālās M. Čurļoņa Mākslas skola  (Nacionalinę Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklą, www.cmm.lt/cms/en/), Lietuvā

 

Mobilitātes dalībnieki: – 4 izglītojamie (klasiskās dejas II un III kurss - 2 nedēļas), 2 profesionālo priekšmetu pedagogi (1 nedēļa - vienam pedagogam laika posmā no 08.10.-14.10.2023, otram pedagogam laika posmā no 15.10.-21.10.2023.)

 

Nepieciešamie dokumenti audzēkņiem

  • pieteikuma anketa;
  • sekmju un kavējumu izraksts par iepriekšējo mācību semestri;
  • motivācijas vēstule datorrakstā, brīvā formā, vienas A4 lappuses apjomā angļu valodā. Motivācijas vēstulei ir jāatspoguļo kandidāta mērķis, kas tiks sasniegts, dodoties mobilitātē, un iespējamie ieguvumi no dalības mobilitātē;
  • CV latviešu un angļu valodā pēc Europass parauga;
  • rekomendācijas vēstule no specialitātes pedagoga.  

Nepieciešamie dokumenti pedagogiem:

  • pieteikuma anketa;
  • motivācijas vēstule datorrakstā, brīvā formā, vienas A4 lappuses apjomā;
  • CV latviešu un angļu valodā pēc Europass parauga;
  • partnerskolai paredzēto nodarbību tēmas 10 akadēmisko stundu apjomā latviešu un angļu valodā.

Konkursa nolikums  

Visi dokumenti jāiesniedz izdrukātā veidā personīgi Rīgas Baleta skolas projektu vadītājai Agnesei Zvaigznei līdz 

2023. gada 22. septembra plkst. 12:00.

 

      Atpakaļ