Amatpersonu atalgojums jūlijā: skatīt šeit

Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums 2014.gadā: skatīt šeit