Shepherdess and the Chimney Sweep
pēc H.K.Andersena pasakas motīviem

Pirmizrāde – LNO Jaunā zāle, 2006. gada 5. februāris
Viesizrādes - St.Pēterburga - R.Korsakova konservatorijas Operas un baleta teātris, 2006.g. aprīlis
Žila Masnē mūzika

Izrādes veidotāji:
Horeogrāfe,
scenogrāfe, kostīmu māksliniece - Indra Lapšina
Video mākslinieks - Aldis Kopštāls
Foto mākslinieks - Andris Tone 
Gaismu mākslinieks - Kārlis Kaupužs 
Repetitori – Andrejs Rumjancevs, Aleksandrs Kolbins, Ignats Ančāns

Lomās:
Gane – Sabīne Guravska
Skursteņslauķis – Aleksandrs Latišonoks
Ķīnietis – Māris Spriņģis
Āžakāja – Maksims Latišonoks
Jaunieši – Marija Savina, Julianna Nazarevska, Ilona Perceva, Malin Wannberg (Zviedrija), Alesia Della Casa (Šveice), Ņikita Kalodenko, Žans Mergolds, Ņikita Kazakovs, Iļja ŠčerbakovsHoreogrāfijas koncepcija
Izmantojot neoklasikas horeogrāfijas leksiku, ar romantiskiem izteiksmes līdzekļiem risināt VISPĀRCILVĒCISKAS problēmas. Baleta sižetiskajā līnijā integrēt H.K.Andersena (un viņa varoņu) pasaules izjūtu un izpratni, estētisko attieksmi pret īstenību, filozofisko, sociālo un ētisko problemātiku. Balets veidots kā sižetiskā pasaka. Šis uzbūves priekšnosacījums ir pamatā tēlu darbībai un līdz ar to – darba mākslinieciskajam iespaidam. Sižetisko pasaku pamatelements ir noteikta krāsa, tēls vai sajūta, kas sāk „patstāvīgas gaitas”. Notikumu risinājumam mērķis ir viens – fantāzijas brīvība.

Scenogrāfijas koncepcija
MIRKĻU MŪŽĪBU izteikt KRĀSĀS.
Izstrādāt mūsdienīgu telpas risinājumu, kas vizualizētu horeogrāfiskās koncepcijas ieceri. Izmantojot trīsdimensiju vidi un datortehnoloģijas, objektīvo telpu padarīt par subjektīvi uztveramu interaktīvu mākslas darbu.

Tērpu koncepcija
POĒTISKA PASAULES IZJŪTA, GAUME.
Mīlas lirikai un tēlu raksturojumam atbilstoši romantiski, melodisma pilni tērpi. Stila īpatnību izjūtas - kā autora personības un mākslinieciskās domāšanas veseluma reprezentants.

 

[Skatīt afišu]        [Skatīt video]