Par projektu
Horeogrāfu un dejas pedagogu kompetenču paaugstināšana mobilitātes apstākļos


 

 

 

INDRA LAPŠINA
projekta vadītāja, Rīgas horeogrāfijas vidusskolas metodiķe

Projekta nosaukums: Horeogrāfu un dejas pedagogu kompetenču paaugstināšana mobilitātes apstākļos
Projekta īstenotājs: Latvijas Baleta un Dejas Ģilde
Projekta īstenošanas laiks: 01.11.2006. – 31.10.2007.
Projekta kopējās izmaksas: 16 227 LVL
ESF līdzfinansējums: 12 170,25 LVL
Valsts budžeta finansējums: 4056,75 LVL

PROJEKTA PUBLICITĀTE

  • Informācija par 1.aktivitāti (novembris-janvāris) PIAA ziņu izdevumā “Eiropas Sociālais fonds” ( 2007.g. februāris);
  • Informācija par projekta aktivitātēm (novembris-februāris) TV raidījums „Eirobusiņš” ( 19.03.07.);
  • Informācija par projekta īstenošanas gaitu profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas skolu izglītības programmu „Dejas pamati” pedagogu semināros ( 17.-18.01.07., 27.-28.04.07.);
  • Informācija par projekta īstenošanas gaitu J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Horeogrāfijas katedras 30 gadu jubilejas pasākumos (26.04.07.);
  • Informācija par projekta norisi LBDĢ interneta mājas lapā www.music.lv/lbdg (tekstuālais materiāls, prezentācijas materiāls;
  • Informācija par projekta īstenošanas gaitu Rīgas horeogrāfijas vidusskolas 75 gadu jubilejas pasākumos (meistarklasēs RHV 23.10.07. – 28.10.07.; Kongresu namā 29.10.07.) – prezentācijas materiāls (PowerPoint Slide Show).