Rīgas Baleta skola ir vienīgā valsts dibinātā profesionālā baleta skola Latvijā, kas lepojas ar gandrīz gadsimtu senām tradīcijām. Laikiem mainoties, mainās arī skolas nosaukumi – sākot ar Latvijas Nacionālās operas baletskolas nosaukumu tās pirmajos darbības gados līdz pat Rīgas Baleta skolai kā vienai no Mākslu kompetences izglītības centra "Nacionālā Mākslu vidusskola" struktūrvienībām šodien. 

Skola īsteno profesionālās ievirzes, profesionālās vidējās izglītības programmas un interešu izglītību. Skolā ir iespējams apgūt klasisko un laikmetīgo deju un iegūt profesionālo vidējo izglītību. 

                
                  Rīgas Baleta skolas saime 2019./2020. mācību gadā!