Skola īsteno profesionālās ievirzes, profesionālās vidējās izglītības programmas un interešu izglītību. Skolā ir iespējams apgūt klasisko un laikmetīgo deju un iegūt profesionālo vidējo izglītību. 

KLASISKĀ DEJA 

Klasiskā deja ir baleta pamata izteiksmes līdzeklis. Lai dejotu Larvijas Nacionālajā operā un baletā, nepieciešams apgūt klasisko deju 8 gadu garumā. Rīgas Baleta skolā klasisko deju pasniedz pēc Agrippinas Vaganovas metodikas principiem.

Mācības profesionālās ievirzes programmā "Dejas pamati" audzēkņi uzsāk pēc 4. klases. Mācību ilgums ir pieci gadi, kuru laikā audzēkņi apgūst klasisko deju, vēsturiskās dejas, latviešu deju, raksturdejas, improvizāciju, laikmetīgo deju, baleta tehniku, ritmiku, kā arī klavierspēli, franču valodu, baleta vēsturi un mākslas vēsturi.

Mācību programmu sekmīgi apguvušie audzēkņi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi un var pretendēt uz mācību turpināšanu profesionālās vidējās izglītības programmā "Deja". 

Profesionālās vidējās izglītības programmas "Deja" ilgums ir 3 gadi, kuru laikā audzēkņi turpina apgūt klasisko deju, raksturdejas, kā arī divdeju, aktiera meistarību, džeza deja, laikmetīgo deju, baleta vēsturi.

Mācību programmu sekmīgi apguvušie audzēkņi iegūst profesionālo kvalifikāciju "baletdejotāja/s" un iegūst profesionālās vidējās izglītības diplomu. 

Skolas absolventi ir konkurētspējīgi baletdejotāji ar vērtīgu skatuves pieredzi Latvijas Nacionālās operas uzvedumos, starptautiskos konkursos un festivālos – gatavi veiksmīgi turpināt studijas Latvijā un ārvalstīs, strādāt profesionālos teātros un baleta trupās, veidot pedagoģisko karjeru, kā arī kļūt par spožiem baleta solistiem, kas nes Latvijas vārdu pasaulē.


Foto: Aivis Ilsters 

LAIKMETĪGĀ DEJA 

Kopš 2019./2020. mācību gada Rīgas Baleta skola īsteno jaunu profesionālās vidējās izglītības programmu "Laikmetīga deja".

Laikmetīgās dejas izglītības programmā uzņem jauniešus pēc 9. klases. Izglītojamie apgūst laikmetīgo deju, klasisko deju, tradicionālo deju, improvizāciju, ķermeņa nostādīšanu, performatīvo praksi, mūsdienu deju, akrobātiku, dejas vēsturi.

Mācību programmu sekmīgi apguvušie izglītojamie iegūst profesionālo kvalifikāciju "laikmetīgās dejas dejotāja/s" un iegūst profesionālās vidējās izglītības diplomu.

Laikmetīgās dejas izglītības programmas pedagogi ir šīs nozares Latvijā pamatlicēji un atpazīstamību ieguvuši horeogrāfi.

Skolas absolventiem ir iespēja turpināt studijas Latvijā un ārvalstīs, piedalīties un veidot dažādus projektus laikmetīgās dejas, horeogrāfijas jomā, kā arī strādāt profesionālos teātros un trupās kā Latvijā, tā ārzemēs. 

 

 Foto: Anna Novikova


SKATUVES PRAKSE UN KONCERTDARBĪBA  

Sākot ar pirmo mācību gadu skolā, audzēkņiem ir iespēja piedalīties Latvijas Nacionālās operas un baleta izrādēs, Latvijas vadošo teātru izrādēs, Rīgas Baleta skolas ikgadējos koncertos un iestudējumos, ka arī dažādos sadarbības un radošajos projektos.

Līdztekus pastāvīgajām nodarbībām Rīgas Baleta skolā audzēkņiem regulāri tiek piedāvātas meistarklases, kuras vada profesionāli dejas pedagogi no visas pasaules.