125434

Profesionālās vidējās izglītības programma ''Deja'', kvalifikācija ''Laikmetīgās dejas dejotājs'', iestājeksāmens.
15.06.2022


 Iestājeksāmena grafiks

 10:00 - 10:40 Klasiskā deja

 10:50 -11:30 Laikmetīgā deja

 11:40 - 12:20 Improvizācija

 13:00 - 14:00 Solo izpildījums

 no plkst. 15:00 Individuālas pārrunas ar visiem reflektantiem
 
      Atpakaļ