128922

Profesionālās ievirzes izglītības programmas iestājeksāmeni
25.05.2023


1. jūnijā 1. baleta klasei

Iestājpārbaudījuma laiks

Reflektanti

10.00

19., 23., 1., 2., 3., 4.

11.00

5., 6.,7., 8., 9.

12.00

10., 11., 12., 13., 14.

13.00

15., 16., 17., 18., 20.

14.00

21., 22., 24., 25., 26.

 

! Ierašanās 15 minūtes pirms pārbaudījuma sākuma. 

2. kārtas iestājpārbaudījumu pretendentu saraksts un ierašanās grafiks tiks publicēts līdz 1. jūnija plkst. 22.00.

Iestājpārbaudījumu 2. kārta notiks 2. jūnijā. 

 

 

5. jūnijā iestājeksāmeni 2., 3., 4. un 5.  baleta klasēm

Laiks

Reflektanti

10.00

Uz 2. un 3. baleta klasi

11.30

Uz 4. un 5. baleta klasi

 

Ierodoties uz iestājpārbaudījumu, līdzi jāņem:

! Mūzikas materiāls solo priekšnesumam un variācijai CD vai USB.
 
      Atpakaļ