125490

Profesionālās ievirzes izglītības programmas ''Deja'' 1. baleta klasē uzņemtie audzēkņi.
21.06.2022


Profesionālās ievirzes izglītības programmas ''Deja'' 1. baleta klasē uzņemtie audzēkņi:

 Nr. p.k. Reflektanta Nr.
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 8
 5. 10
 6. 11
 7. 12
 8. 13
 9. 14
 10. 16
 11. 17
 12. 18
 13. 19
 14. 24
 15. 25
 
 
      Atpakaļ