117258

Iestājpārbaudījumu uz 1. baleta klasi norise 29. jūnijā - 2. kārta
28.06.2021


2. kārtā iekļuvuši sekojoši reflektanti:

1.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,12.,13.,14.,15.,17.,18.,19.,20.,21.,22.,23.,26.,29. 

Iestājpārbaudījumu norise 29. jūnijā 

Laiks

Fizioterapeita apmeklējums

Zāle

Laiks

Nodarbība

Zāle

9.30-10.30

1.,3.,4.,5.

4.

11.00-11.40

1.,3.,4.,5.

2.

10.30-11.30

6.,7., 8.,12.

4.

11.50-12.30

6.,7., 8.,12.

2.

11.30-12.30

13.,14.,15.,17.

4.

12.40-13.20

13.,14.,15.,17.

2.

12.30-13.30

18.,19.,20.,21.

4.

13.30-14.10

18.,19.,20., 21.

2.

13.30-14.30

22.,23.,26.,29.

4.

14.30-15.10

22.,23.,26.,29.

2.
 
      Atpakaļ