117230

Iestājpārbaudījumu norise 28. un 30. jūnijā Rīgas Baleta skolā
21.06.2021


28. jūnijā 1. baleta klase

Iestājpārbaudījuma laiks

Reflektanti

10.00

1.,2.,3.,4.,5.

10.50

6.,7.,8.,9.,10.

11.40

12.,13.,14.,15.,16.

12.20

Pauze

13.00

17.,18.,19.,20.,21.

13.50

22.,23.,24., 25.,

14.40

26.,27.,28.,29.

 

! Ierašanās 15 minūtes pirms pārbaudījuma sākuma

! Ierodoties uz iestājpārbaudījumu, līdzi jāņem apliecinājums par COVID-19 negatīvu testu, veiktu pilnu vakcīnu vai izslimotu COVID-19!

2. kārtas iestājpārbaudījumu pretendentu saraksts un ierašanās grafiks tiks publicēts līdz 28. jūnija plkst. 18.00.

Iestājpārbaudījumu 2. kārta notiks 29. jūnijā.

 

30. jūnijā 2.- 4.  baleta klase

Laiks

Reflektanti

10.00

Uz 4. klasi

11.00

Uz 3. klasi

12.00

Uz 2. klasi

 

Ierodoties uz iestājpārbaudījumu, līdzi jāņem:

! Mūzikas materiāls solo priekšnesumam un variācijai CD, USB!

Apliecinājums par COVID-19 negatīvu testu, veiktu pilnu vakcīnu vai izslimotu COVID-19!

 
 
      Atpakaļ