129045

Iestājpārbaudījumu laiki vidējās profesionālās izglītības programmā
06.06.2023


Profesionālās vidējās izglītības programma ''Deja'', kvalifikācija ''Baletdejotājs'', iestājeksāmens.

9. jūnijs

10.00 – 12.00 Iestājpārbaudījuma praktiskā daļa

12.00 – 14.00 Dejas video analīze un pārrunas ar uzņemšanas komisiju

 

Profesionālās vidējās izglītības programma ''Deja'', kvalifikācija ''Laikmetīgās dejas dejotājs'', iestājeksāmens.

12. jūnijs

9.00 Dejas video analīze

10.00 – 13.30 Iestājpārbaudījuma praktiskā daļa

14.00 – 16.00  Pārrunas ar uzņemšanas komisiju




 
      Atpakaļ