113124

Iestājeksāmenu rezultāti 1. baleta klasē
21.08.2020


Pamatojoties uz iestājeksāmenu rezultātiem un uzņemšanas komisijas lēmumu, 2020./2021. mācību gadā PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola” Rīgas Horeogrāfijas skolā uzņemti sekojoši izglītojamie: 

 

5.

16.

2.

31.

13.

3.

14.

1.

34.

18.

10.

15.

25.

8.

23.

39.

22.

37.

27.

20.

7.

36.

30.

42.

38.

 

Informācija vecākiem: 

1.baleta klases vecāku sapulce notiks 27. augustā plkst. 17.00. 

Izziņas par uzņemšanu skolā saņemt Rīgas Horeogrāfijas skolas lietvedībā, iepriekš piesakoties pa tālr. 67614115.

Sagatavošanas klases vecāku sapulce notiks 27. augustā plkst. 18.00. Sapulces laikā tiks parakstīti līgumi.
 
      Atpakaļ