125474

Iestājeksāmenu rezultāti profesionālās vidējās izglītības programmas I kursā ''Deja'' ar kvalifikāciju ''laikmetīgās dejas dejotājs''.
18.06.2022


Iestājeksāmenu rezultāti profesionālās vidējās izglītības programmas I kursā ''Deja'' (kods: 33 212 101) ar kvalifikāciju ''laikmetīgās dejas dejotājs''.

Uzņemto audzēkņu reflektanta nr. : 

1-L

2-L

4-L

8-L

9-L

12-L

14-L

16-L

17-L 

 
 
      Atpakaļ