129034

Iestājeksāmenu rezultāti profesionālās ievirzes izglītības programmā
05.06.2023


Profesionālās ievirzes izglītības programmas ''Deja-klasiskā deja'' 1. baleta klasē uzņemtie audzēkņi:

 Nr. p.k.

 Reflektanta Nr.

 1.

1

 2.

2

 3.

4

 4.

10

 5.

11

 6.

13

 7.

14

 8.

18

 9.

19

 10.

21

 11.

22

 12.

23

 

Profesionālās ievirzes izglītības programmas ''Deja-klasiskā deja'' 2.-5. baleta klasē uzņemtie audzēkņi ir ar šādiem reflektanta Nr.

5-I un 8-I
 
      Atpakaļ