117268

Iestājeksāmenu rezultāti 1. baleta klasei
29.06.2021


Profesionālās ievirzes izglītības programmā ir uzņemti reflektanti ar kārtas numuriem:

1., 3., 4., 5., 7., 12., 13., 15., 18., 19., 20., 21., 22., 26., 29.

 

Gaidīsim 4 (četru) fotogrāfiju (3x4 cm) oriģinālus skolas lietvedībā līdz 16. augustam katru darba dienu no plkst 10:00-16:00!

Vecāku sapulce tiks organizēta augusta beigās (informācija sekos).
 
      Atpakaļ