113441

1. septembra tikšanās laiki PIKC NMV "Rīgas Baleta skola"
26.08.2020


 

1. septembra tikšanās

1. klase

9. klase

 

I kurss

III kurss

 

Norises laiks:

Plkst. 10:00

Plkst. 10:30

Plkst. 11:00

Plkst. 11:30

Pedagogi:

Zane Teikmane, Jūlija Gurviča

Rita Harlapa,

Sergejs Neikšins

Rūta Pūce,

Ludmila Vikanova,

Marians Butkēvičs

Diāna Manceviča

Norises vieta:

2. zāle 

4. zāle

6. zāle

8. zāle

 

Plkst. 12:00

3b. klasei tikšanās 3. zālē ar Regīnu Kaupužu

4c. klasei – 7. zālē ar Marianu Butkēviču

4b. klasei – 5. zālē.  ar Zani Lieldidžu - Kolbinu 

 
      Atpakaļ