MIKC "Nacionālā Mākslu vidusskola" struktūrvienība "Rīgas Baleta skola"

Adrese:
Rīga, Kalnciema iela 12
 LV-1048

 tālrunis:
67 615339 (dežurants)
67 614115 (direktora vietniece, lietvede)

e-pasts: rbs@nmv.lv

 Darba laiks: 8.00-19.30

 Apmeklētāju pieņemšanas laiks: 10.00- 16.00 Rekvizīti:
Reģ. nr.: 90010937516
  Valsts kase - TRELLV22
Konts - LV44TREL222068900300B

  Ziedojumu konts - LV07TREL722068900400B

 

 

 


Struktūrvienības vadītāja
Agnese Andersone

 

agnese.andersone@nmv.lv

tālr. 67 614115

Pieņemšanas laiks:

katru darba dienu 

(iepriekš piesakoties, rakstot uz epastu agnese.andersone@nmv.lv)

Direktora vietniece attīstības jomā

Regīna Kaupuža

Lauma Berga 

 

regina.kaupuza@nmv.lv

lauma.berga@nmv.lv 

 

tālr. 66 102150
 

Direktora vietniece izglītības jomā

Katrīna Ostrovska

 

katrina.ostrovska@nmv.lv

 

tālr. 67 614115

Direktora vietniece ārpusklases un audzināšanas darbā

Kristīne Kitnere 

 

 

kristine.kitnere@nmv.lv 

 

Projektu vadītāja

Agnese Zvaigzne 

 

agnese.zvaigzne@nmv.lv

Saimniecības vadītāja

Jeļena Batalova 

 

jelena.batalova@nmv.lv 

 

tālr. 67 615870

Lietvede

Solveiga Vītola

 

solveiga.vitola@nmv.lv

 

tālr. 67 614115

MIKC NMV personāla speciāliste

Iveta Matule 

 

 iveta.matule@nmv.lv

 

tālr. 29406837

  

Skolas dežuranti

 

 

tālr. 67 615339