Rīgas Horeogrāfijas skola sniedz iespēju izglītojamajiem Sagatavošanas klasē  attīstīt profesionālos dotumus, muzikalitāti, ritma izjūtu un dejiskumu, kas nepieciešami klasiskās dejas apmācībai Rīgas Horeogrāfijas skolas 1.klasē.

Nepieciešamā iepriekšējā izglītība – 3 klases pamatizglītības programmā.

Mācību ilgums- 1 gads. Mācību forma – klātiene.  Mācības skolā ir par maksu.

Sagatavošanas klases  nodarbības vada talantīgā Nacionālās operas un baleta māsliniece Anastasija Blažnova.

Nodarbības notiek 3 reizes nedēļā:

 P. 18:00-19:30 
 O. 18:00-19:30 
 C. 18:00-19:30 

Iestājeksāmeni uz Sagatavošanas klasi notiks 1.jūnijā.

Audzēkņi, kuri apguvuši mācību vielu, iegūstot nepieciešamās pamatzināšanas un prasmes, kārto iestājpārbaudījumus Rīgas Horeogrāfijas skolas 1.klasē, pamatojoties uz uzņemšanas vispārējiem noteikumiem. Mācības sagatavošanas klasē NEGARANTĒ iespēju tikt Rīgas Horeogrāfijas skolas 1. baleta klasē.

 Iesniegums uzņemšanai sagatavošanas klasē