Līga Līdumniece STIEPŠANĀS BALETA SKOLAI 

Jana Milbreta-Šmite, Valērijs Vikanovs VINGRINĀJUMI BALETA SKOLAS AUDZĒKŅU PROFESIONĀLO DOTĪBU UN PRASMJU ATTĪSTĪBAI 

Aleksandra Kolidzeja-Analte PROGRESĪVĀ BALETA TEHNIKA 

Aleksandra Kolidzeja-Analte PROGRESĪVĀ BALETA TEHNIKA 2. IZDEVUMS 

Regīna Kaupuža PAS DE BOURRE 

Rita Harlapa PORT DE BRAS 

Agnese Andersone MĀCĪBU PROGRAMMA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES PROGRAMMĀ ''DEJAS PAMATI'' 

Zane Lieldidža-Kolbina PAS ASSEMBLE 

Ludmila Vikanova TEMPS LIE PAMATFORMA 

Ludmila Vikanova TEMPS LIE AR PORT DE BRAS 

Ludmila Vikanova TEMPS LIE UZ 90 GRĀDIEM 

Evija Urbanoviča GRIEZIENU TEHNIKA

Māris Sveilis KONSTANTĪNA STAŅISLAVSKA SISTĒMA AKTIERU MEISTARĪBĀ UN TĀS PIELIETOJUMS 

Indra Lapšina BALETA VĀRDNĪCA 

Inesa Ruzina, Oksana Apsalone, Aleksandra Berezovska RITMA IZJŪTAS ATTĪSTĪBA

Inesa Ruzina, Oksana Apsalone, Aleksandra Berezovska RITMA IZJŪTAS ATTĪSTĪBA 2. KLASE 

Nadežda Možeiko MUZIKĀLĀ NOFORMĒJUMA NOZĪME KLASISKĀS DEJAS STUNDĀS 

Lolita Soifere un Tatjana Ježova BALETA PIANISTA DARBA SPECIFIKA BALETA SKOLĀ