RU  ENG  LV 

 

Insert text here

Paziņojums par iepirkuma veikšanu
Paziņojuma ievietošanas datums  
Iepirkuma priekšmets  
Plānotais iepirkuma veids  
Plānotā līgumcena EUR ar PVN 21%  
Piedāvājuma iesniegšanas laiks  
Kontaktpersona  
Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas datums  
Pielikumi  
Rezultāta paziņojums
Līguma noslēgšanas datums  
Līguma izpildītāja nosaukums  
Līguma izpildītāja vienotais reģ. Nr  
Līgumcena EUR ar PVN 21%  
Līguma Nr.  
Līguma izpildes termiņš  
 

* * * * * * * * * *

Reģistrācijas apliecība

skatīt... /PDF fails/

Akreditācijas lapa Nr.1

skatīt... /PDF fails/

Akreditācijas lapa Nr.2
skatīt... /PDF fails/
Akreditācijas lapa Nr.3
skatīt... /PDF fails/
RHV prezentācija
skatīt... /PDF fails/
Gada publiskais pārskats
skatīt... /PDF fails/
Pašnovērtējuma ziņojums
skatīt... /PDF fails/
Skolas nolikums

skatīt... /PDF fails/

Kultūras ministrijas rīkojums par RHV
skatīt... /PDF fails/
Iekšējās kārtības noteikumi

skatīt... /PDF fails/

Kārtība par neattaisnotiem kavējumiem skatīt... /PDF fails/

Audzēkņu uzņemšanas noteikumi

skatīt.../PDF fails/

Iesnieguma veidlapa

skatīt ... /PDF fails/
skatīt ... /Word fails/

Pārcelšanas kārtība
skatīt ... /PDF fails/
Atskaitīšanas kārtība
skatīt ... /PDF fails/