RU  ENG  LV 

 

Šajā sadaļā publicēti Rīgas Baleta skolas profesionālo priekšmetu pedagogu radīti mācību materiāli. Tie palīdz gūt priekšstatu par dejas izglītību un izprast nepieciešamās zināšanas un prasmes.

Klasiskās dejas stundas apraksta 1. klasei profesionālās ievirzes programmā "Dejas pamati" muzikālais materiāls:

 http://www.rigasbaletaskola.lv/dejas-pamati-muzikalais-materials

Klasiskās dejas ilustrētā vārdnīca & video rokasgrāmata:

https://klasiskadeja.lv/

Mācību priekšmetu pedagogu veidotie metodiskie materiāli:

Jana Milbreta-Šmite, Valērijs Vikanovs VINGRINĀJUMI BALETA SKOLAS AUDZĒKŅU PROFESIONĀLO DOTĪBU UN PRASMJU ATTĪSTĪBAI

Dmitrijs Gaitjukevičs FREDERICK MATTHIAS ALEXANDER 

Dmitrijs Gaitjukevičs  MERS KANINGEM TEHNIKA

Dmitrijs Gaitjukevičs HOSE LIMON TEHNIKA 

Aleksandra Kolidzeja - Analte PROGRESĪVĀ BALETA TEHNIKA 

Regīna Kauppuža PAS DE BOURE

Rita Harlapa PORT DE BRAS 

Agnese Anersone MĀCĪBU PROGRAMMA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES PROGRAMMĀ "DEJAS PAMATI" 

Zane Lieldidža - Kolbina PAS ASSEMBLÉ

Dmitrijs Gatijukevičs DAVID ZAMBRANO TEHNIKA 

Dmitrijs Gaitjukevičs LESTERA HORTONA TEHNIKA 

Dmitrijs Gaitjukevičs MARTAS GRAMMAS TEHNIKA

Evija Urbanoviča GRIEZIENU TEHNIKA 

Analte Aleksandra - Kolidzeja PROGRESĪVĀ BALETA TEHNIKA 

Nadežda Možeiko MUZIKĀLĀ NOFORMĒJUMA NOZĪME KLASISKĀS DEJAS STUNDĀS

Inesa Ruzina, Oksana Apsalone, Aleksandra Berezovska RITMA IZJŪTAS ATTĪSTĪBA 

Diāna Manceviča PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI DARBĀ AR ZĒNIEM RHS 

Māris Sveilis KONSTANTĪNA STAŅISLAVSKA SISTĒMA AKTIERU MEISTARĪBĀ, UN TĀS PIELIETOJUMS 

Ludmila Vikanova TEMPS LIE PAMATFORMA 

Ludmila Vikanova TEMPS LIE UZ 90 GRĀDIEM 

Ludmila Vikanova TEMPS LIE AR PORT DE BRAS 

Indra Lapšina BALETA VĀRDNĪCA 

Līga Līdumniece STIEPŠANĀS 

Lolita Soifere un Tatjana Ježova DAŽI JAUTĀJUMI PAR BALETA PIANISTA DARBA SPECIFIKU BALETA SKOLĀ

Inesa Ruzina, Oksana Apsalone, Aleksandra Berezovska RITMA IZJŪTAS ATTĪSTĪBA 2. KLASE